25 Aug 2019

DITP ชี้ช่องเปิดเจาะตลาดเวียดนาม

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(DITP) โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่(NEA) ได้ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนา “ติวเข้ม รู้ลึก รู้จริง รู้ใจเวียดนาม” เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการของไทยที่ต้องการหาช่องทางลงทุน และนำสินค้าเข้าไปเปิดตลาดในประเทศเวียดนาม พร้อมเข้าถึงพฤติกรรม การบริโภค พื้นที่เศรษฐกิจที่ควรเข้าไปลงทุน ขุมทรัพย์แห่งสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่มีพรหมแดนเชื่อมต่อกับประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศไม่ว่าจะเป็น จีน ลาว กัมพูชา รวมทั้งยังเป็นประเทศที่ติดทะเล ซึ่งข้อนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นที่ทำให้เวียดนามได้เปรียบในการขนส่งสินค้าทางเรือ ส่วนพื้นที่ที่เหมาะแก่การเข้าไปลงทุนนั้นจะอยู่ที่เวียดนามตอนเหนือบริเวณ เมืองฮานอย ซึ่งเป็นเมืองหลวง และมีการกระจุกตัวของประชากร อีกทั้งยังมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศอย่างต่อเนื่องทำให้ธุรกิจด้านการบริการ อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านกาแฟเติบโตเป็นอย่างมาก  อีกด้าน คือ เวียดนามตอนใต้ บริเวณ เมืองโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศและเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีประชากรอาศัยอยู่มากถึง  16 ล้านคน มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการเงินมากกว่าพื้นที่อื่นๆ ดังนั้นจึงทำให้ธนาคาร  อุตสาหกรรม รวมทั้งศูนย์การค้าโมเดิร์นเทรดในนครโฮจิมินห์เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง  อีกหนึ่งเมือง คือ เมืองเกิ่นเทอ เป็นเมืองที่อยู่กลางสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงจุดเด่นคือเป็นพื้นที่ทำเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์  มีทั้งการทำประมง ปลูกข้าว

0
25 Aug 2019

สินค้าเครื่องครัวเชิงพาณิชย์ดีมานด์ทะลัก

ฐปน อุปรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ทีพีเอ็น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องครัวเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์และผู้ให้คำปรึกษาด้านการวางระบบครัวสำหรับโรงแรม ร้านอาหาร โรงพยาบาล โรงเรียน และโรงงานผลิตอาหาร กล่าวถึงการเติบโตของตลาดอุปกรณ์ครัวเชิงพาณิชย์ว่า ยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจและจำนวนนักท่องเที่ยวจะไม่ดีนัก แต่ในกลุ่มธุรกิจบริการอื่นนอกเหนือกลุ่มโรงแรมยังมีการขยายตัว โดยเฉพาะกลุ่มโรงพยาบาลและร้านอาหาร ส่วนกลุ่มโรงแรมนั้นแม้จะมีโรงแรมใหม่เกิดขึ้นน้อยลงแต่จำนวนโรงแรมที่สมาคมโรงแรมไทยที่ระบุไว้ว่า มีจำนวนอยู่ถึง 20,000 แห่ง นับเป็นจำนวนที่สูง ซึ่งโรงแรมเหล่านี้ยังมีแต่ยังมีความจำเป็นในการที่จะปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ครัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้มูลค่ารวมของตลาดเครื่องครัวเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์เติบโตถึง 30,000 ล้านบาท ปัจจัยดังกล่าวทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าทั้งที่เป็นงานโครงการภาครัฐและเอกชน และลูกค้ากลุ่มธุรกิจบริการทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเอสเอ็มอี (SMEs) จำนวนมาก ส่งผลให้การเติบโตของบริษัทฯ ตลอดสามปีที่ผ่านมาโตถึงปีละ 30% แต่ในปีนี้คาดว่าจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดถึง 200% เนื่องจาก ทีพีเอ็น ได้มีการเพิ่มบุคลากรในทีมขายเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาด พร้อมทั้งเปิดลูกค้าใหม่และให้บริการแก่ลูกค้าเดิมอย่างทั่วถึงมากขึ้น นอกจากนั้น ทีพีเอ็น ยังให้ความสำคัญกับอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับงานครัวสมัยใหม่ เนื่องจากจะทำให้การทำงานมีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย รวมถึงมีความปลอดภัยมากขึ้น

0
25 Aug 2019

ผ้าทอพื้นเมืองอีสานสู่ตลาดโลก

สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล (SME Product Development) โดยร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พัฒนา SMEs ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองอีสาน จำนวน 1,100 ราย ยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุค 4.0 (Modern Lifestyle) ภายใต้แนวคิด “คิด ผลิต ขาย” ผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมด้วยหลักสูตรธุรกิจและการตลาดสมัยใหม่ (Business Model) การออกแบบ (Art & design) สร้างต้นแบบสินค้า (Pattern) และเทคโนโลยีนวัตกรรม (Technology and Innovation) เพื่อสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิม โดยมีองค์ประกอบในการพัฒนาคือ แนวโน้มการออกแบบ องค์ความรู้ในการออกแบบ และพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละตลาดเป้าหมาย พร้อมให้คำปรึกษาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ 100 ราย ยกระดับผลิตภัณฑ์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ 100

0
25 Aug 2019

สัมมนาฟรี! ปรับตัวอย่างไร ในยุค Disruption

แผนกขายและจัดจำหน่าย ฝ่ายสำนักพิมพ์ ส.ส.ท. จัดงาน TPA Book Fair ครั้งที่ 2 ในวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562 (5 วัน) ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สำนักงานใหญ่ ซ.สุขุมวิท 29 การจัดงานในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้าของสำนักพิมพ์ในเครือ ส.ส.ท. สมาชิก ส.ส.ท. ตลอดจนบุคคลทั่วไป ได้เลือกซื้อหนังสือคุณภาพ หนังสือหายาก ในราคาลด 15-30 % หนังสือคัดสภาพเพียงขีดละ 10 บาท นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ตลอด 5 วัน และ ในวันที่ 3 กันยายน เวลา 14.00-15.00 น. พบกับงานสัมมนาพิเศษใน

0
23 Aug 2019

แพลตฟอร์ม Vegan เติบโตก้าวกระโดด

นับวันกลุ่มคนทานมังสวิรัติจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะสาย Vegan (วีแกน) ที่จะเน้นบริโภคแต่พืช ผัก ธัญพืช และผลไม้ เป็นอาหารหลัก งดเว้นการเบียดเบียนสัตว์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

0
เกาะเกร็ด
20 Jul 2019

เที่ยว ‘เกาะเกร็ด’ สัมผัสวิถีรามัญ เครื่องปั้นดินเผาโบราณ

เกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้ ยังมีกลิ่นอายของศิลปะ วัฒนธรรม แบบมอญอยู่มากมาย จึงเป็นอีกทางเลือกสำหรับทริปท่องเที่ยวในวันหยุด

0
Dpillow
18 Jul 2019

Dpillow ต่อยอดนวัตกรรมเครื่องนอน ป้องกัน‘แบคทีเรีย-ไรฝุ่น’ยกกำลังสอง

Dpillow ก้าวไปอีกขั้น ต่อยอดนวัตกรรม ซิงค์ อ็อกไซด์ (Zinc Oxide) มีคุณสมบัติป้องกัน “แบคทีเรีย” และ “ไรฝุ่น” ได้อย่างถาวรแบบ 2 in 1 ถือเป็นครั้งแรกในโลกของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องนอน

0
รับเขียนบทความ/แปลภาษา TWCwriting
16 Jul 2019

ฉลอง 2 ปี TWCwriting มอบส่วนลด 50%

ครั้งเดียวในรอบปี! ฉลองก้าวสู่ปีที่ 2 เว็บไซต์ TWCwriting จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ มอบส่วนลดสูงสุด 50% กรณีจ้างเขียนบทความหรือแปลภาษา (อังกฤษ-จีน) ในทุกออเดอร์ รับประกันผลงานโดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์สูง ได้งานดี มีคุณภาพ คุ้มยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว โปรฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16-31 ก.ค. 62 เท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติม www.twcwriting.com โทร. 02 0551698, 089 4569193 Line@ : @twcwriting

0
15 Jul 2019

ประกวดสุดยอด SMEs Startup ปีที่ 7

ดร.ชาติชาย  พยุหนาวีชัย  ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน (ที่ 3 จากขวา) แถลงข่าวเปิดตัวโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ภายใต้แนวคิด  “BIG BOOM WOW ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่อสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ SMEs หรือ Startup ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี นำเสนอแนวคิดธุรกิจที่มีความโดดเด่น สร้างสรรค์ ทั้งประเภทสุดยอดแนวคิดธุรกิจ (Idea) สุดยอดต้นแบบธุรกิจ (Prototype) และสุดยอดธุรกิจ (Product) ที่ทำจริง ขายจริง มีรายได้เกิดขึ้นแล้ว ชิงเงินทุนประเดิมมูลค่ารวมกว่า 3,000,000 บาท โครงการดังกล่าว เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 100 ทีมที่มีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ

0
15 Jul 2019

‘ไปรษณีย์ไทย’ หนุนสินค้าคนตาบอด

สมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สนับสนุนผลิตภัณฑ์ “ปักจิตปักใจ” ปันน้ำใจให้คนตาบอด โดยสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าปักฝีมือคนตาบอด อาทิ กระเป๋าผ้าปัก ผ้าคลุมปัก ปกผ้าปักสำหรับห่อหนังสือ ภายใต้โครงการ “ไปรษณีย์ไทย เพื่อแผ่นดินธรรม…แผ่นดินทอง”  เพื่อช่วยให้คนตาบอดมีอาชีพ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ “ปักจิตปักใจ” จะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนตาบอด ให้มีอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในการเป็นพลังด้วยบริการของไปรษณีย์ไทย ทั้งช่วยขนวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตจากสมาคมฯ ไปส่งที่บ้านคนตาบอด ช่วยขายสินค้าฝีมือคนตาบอดในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ของไปรษณีย์ไทย ตลอดจนเพิ่มสุข เพิ่มรอยยิ้มให้กับคนไทยทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคมผ่านศักยภาพเครือข่ายของไปรษณีย์ไทยที่เข้าถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และผลักดันเศรษฐกิจชุมชนเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถร่วมอุดหนุนสินค้า “ปักจิตปักใจ” จากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท (www.thailandpostmart.com) และเฟซบุ๊ก “Pakjitpakjai” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact

0