PARTNER CONTENT

ถอดสมการพลังงาน ‘ประจุไฟฟ้าลบ’ Dpillow + นาโนซิงค์ = สุขภาพดี

เป็นธรรมดาที่ทุกคนล้วนปรารถนาจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทั้งนั้น แต่ก็อย่างว่าโรคภัยไข้เจ็บมันก็เป็นเรื่องที่ห้ามกันได้ยาก เพราะเราไม่สามารถควบคุมสภาพภูมิอากาศ หรือมลพิษในสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ ยิ่งในยามที่ภูมิต้านทานอ่อนแอ เจ้าไวรัสหรือแบคทีเรียร้ายสารพัดชนิด ก็จะฉวยโอกาสแทรกซึมเข้าสู่ร่างกาย ทำให้เราป่วยไข้เอาได้ง่ายๆ

กระนั้น ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ จากการค้นคว้า วิจัย และทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ได้ช่วยให้เรารู้เท่าทันและหาวิธีป้องกัน เพื่อให้ห่างไกลจากการเจ็บไข้ได้ป่วยได้มากขึ้น

โดยเฉพาะเรื่องพลังงาน “ประจุไฟฟ้าลบ” ที่สามารถนำมาต่อยอดพัฒนาเป็นหลากหลายผลิตภัณฑ์ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนให้มีชีวาได้อย่างน่าทึ่ง!

สะท้อนจากผลการศึกษาของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกายวิภาคศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยโบโลนา ประเทศอิตาลี ค้นพบว่า ร่างกายของมนุษย์เป็นสารกึ่งนำไฟฟ้า สอดคล้องกับลักษณะของ อะตอม ซึ่งในแต่ละอะตอมจะมีนิวเคลียส ประกอบด้วยโปรตอน (ประจุบวก) นิวตรอน (ไม่มีประจุ) และ อิเล็กตรอน (ประจุลบ) จากหลักการของไฟฟ้าทางกายภาพนี้เองทำให้เหล่านักวิทยาศาสตร์กายวิภาคได้ศึกษาและค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไปอีกจนพบว่า ATP (Adenosine Triphosphates) เป็นหน่วยพลังงานที่พบได้ใน เซลล์ สิ่งมีชีวิตทุกชนิด ซึ่ง ATP จะนำพลังงานเคมีภายในเซลล์มาใช้สำหรับการเผาผลาญ

ดังนั้น ATP จึงเป็นแหล่งพลังงานที่ร่างกายต้องการไม่เพียงเพื่อให้อยู่รอด แต่ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตอีกด้วย นักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียค้นพบว่า สาเหตุสำคัญของความแก่ชราและการตายของมนุษย์เกิดจากการขาด ATP ส่วนนักชีววิทยาอเมริกันค้นพบว่า พลังงานประจุไฟฟ้าลบ สามารถกระตุ้นให้เกิดเอนไซม์ ATP และองค์ประกอบของ ATP ได้

จากงานวิจัยจะเห็นว่าในแต่ละเยื่อหุ้มเซลล์ของร่างกายมนุษย์จะมีพลังงานไฟฟ้าสูงถึง 30-40 ไมโครโวลต์ และใน 1 คน จะมีเซลล์มากถึง 6 แสนล้านเซลล์ ดังนั้นจึงมีพลังงานประจุกระแสไฟฟ้าในร่างกายมากมายนับไม่ถ้วน โดยประมาณกันไว้ว่า พลังงานประจุไฟฟ้าในเยื่อหุ้มเซลล์ของเด็กจะมีประมาณ 70-90 ล้านโวลต์ ส่วนผู้สูงอายุมีต่ำกว่า 60 ล้านโวลต์ ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีพลังงานประจุไฟฟ้าประมาณ 15 ล้านโวลต์ และเมื่อเซลล์ตายพลังงานประจุไฟฟ้าจะเท่ากับ 0 โวลต์ นั่นเท่ากับว่า ยิ่งร่างกายเราอ่อนแอมากเท่าใด พลังงานประจุไฟฟ้า ก็จะลดน้อยถอยลงเท่านั้น

Dpillow/SMEmestyle

งานวิจัยหนึ่งรายงานอีกว่า คนป่วยหรือคนทั่วไปมักนิยมไปพักผ่อนตากอากาศ สูดอากาศบริสุทธิ์บริเวณป่าเขา น้ำตก หรือชายทะเล แล้วทำให้ร่างกายสดชื่น เบิกบาน มีความสุข หายจากโรคภัยได้อย่างรวดเร็วนั้น จากการตรวจสอบและศึกษาพบว่าสถานที่ดังกล่าว มีการแตกตัวของออกซิเจนเป็นประจุลบสูง นั่นเอง

พลังงานประจุไฟฟ้าลบ ดังกล่าวนี้ จะมีคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่ง คือ สามารถเร่งนำออกซิเจนซึมเข้าเซลล์เนื้อเยื่อได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้การสร้างพลังงานและการแบ่งตัวของเซลล์เกิดใหม่ทดแทนเซลล์เดิมที่ชำรุดหรือหมดอายุเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นอีกด้วย อีกทั้งในบรรยากาศที่มีทั้งฝุ่นควัน ละอองสารพิษในอากาศ เชื้อรา เชื้อโรค เชื้อไวรัส ซึ่งล่องลอยในอากาศด้วยประจุไฟฟ้าบวก จะถูกทำลายด้วยคุณสมบัติของประจุไฟฟ้าลบตามธรรมชาติ และหากในอากาศที่มีประจุลบหรือไอออนลบที่มาก ก็จะทำให้ร่างกายของมนุษย์ไม่เครียด มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคสูงขึ้น สามารถป้องกันภาวะหอบหืดได้ และยังช่วยให้การทำงานของระบบประสาทดีขึ้นเช่นกัน

เรื่องของออกซิเจนนอกจากเป็นก๊าซที่จำเป็นต่อเนื้อเยื่อของมนุษย์ที่สำคัญแล้ว จากรายงานยังพบว่า 7% ของออกซิเจนที่หายใจแต่ละครั้งจะส่งไปเลี้ยงเซลล์ผิวหนังทำให้การแบ่งตัวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จะสังเกตว่าคนญี่ปุ่นเห็นความสำคัญกับเรื่องนี้มาก กิจกรรมหรือเครื่องมือใดที่จะช่วยเพิ่มออกซิเจนทั้งในสมองและเนื้อเยื่อ พวกเขาจะพยายามทำ ทั้งการใช้เครื่องเพิ่มประจุไฟฟ้าลบในอากาศ การอาบน้ำแร่ หรือเล่นน้ำตก ซึ่งเป็นกิจกรรมพักผ่อนที่เพิ่มประจุลบได้

ปัจจุบันจึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สามารถปลดปล่อยพลังงานไฟฟ้าประจุลบกันอย่างแพร่หลาย เช่น เครื่องฟอกอากาศ สร้อยหรือจี้ หรือที่เรียกว่า เครื่องประดับควอนตัม น้ำประจุลบหรือน้ำดื่มคุณสมบัติเบสอ่อนๆ แปรงสีฟัน เครื่องนวดหน้า หวี แม้แต่ผ้าอนามัยประจุลบก็ยังมี

Dpillow/SMEmestyle

บริษัท ดีพีลโล999 (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องนอนแบรนด์ D pillow ภายใต้ลิขสิทธิ์จาก perma corporation ผู้นำเทคโนโลยี “นาโน ซิงค์” (Nano zinc) ที่ช่วยให้การนอนหลับมีความสบายมากยิ่งขึ้น ถือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สามารถปลดปล่อยพลังไฟฟ้าประจุลบได้อย่างเปี่ยมประสิทธิภาพ

สะท้อนจากผลการศึกษาของ Azam et al รายงานว่า ผลทดสอบความสามารถในการต่อต้านจุลินทรีย์ของ สังกะสีออกไซด์ (ZnO), ทองแดงออกไซด์ (CuO) และไอรอนออกไซด์ (Fe2O3) อนุภาคนาโนกับแบคทีเรียแกรมลบ (E. coli และ P. aeruginosa) และแกรมบวก (S. aureus และ Bacillus subtilis (B. subtilis)) พบว่า สังกะสีออกไซด์อนุภาคนาโนดูจะทำปฏิกิริยาทำลายแบคทีเรียมากที่สุด ในขณะที่ไอรอนออกไซด์อนุภาคนาโนจะทำปฏิกิริยาน้อยที่สุด

ขณะเดียวกัน สังกะสีอนุภาคนาโน (ZnO nanoparticle) คือ สารกึ่งตัวนำแบบ n-type ที่มีอิเลกตรอนอิสระผสานกับไอออนที่มีประจุลบอยู่ในช่องว่างระหว่างตาข่ายคริสตัล โดยคุณสมบัติพิเศษของออกไซด์เหล่านี้เมื่อกลายมาเป็นออกซิเจน ก็คือความสามารถในการดูดซับทางเคมี และมีความสามารถในการดูดซับอิเลกตรอน O2 จากออกไซด์ (สารประกอบออกซิเจนกับธาตุอื่น)  ทั้งยัง ช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ร่างกาย ของเหลวระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่เฉพาะเจาะจง และเพิ่มความสามารถในการป้องกันโรคของร่างกายได้เป็นอย่างดี

Dpillow/SMEmestyle

จึงไม่แปลก หากบริเวณที่นอนที่แวดล้อมไปด้วยผลิตภัณฑ์ Dpillow ซึ่งมีนวัตกรรม “นาโน ซิงค์” เป็นส่วนประกอบสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น หมอน ปลอกหมอน ผ้าปูเตียง และ ผ้าคลุมผ้าห่ม ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ล้วนปลดปล่อยพลังงานไฟฟ้าประจุลบ แทรกซึมเข้าสู่ร่างกายได้ในระดับเซลล์ดังผลการศึกษาข้างต้น

โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ระดับเซลล์พิสูจน์แล้วว่า หากร่างกายมนุษย์ได้สัมผัสกับภาวะที่มีประจุลบมากๆ และนานๆ แล้ว ก็จะช่วยให้สมดุลของมนุษย์ดีขึ้น สามารถต่อต้านสารออกซิไดซ์ ที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งได้ ช่วยให้เซลล์สามารถฟื้นขึ้นมาและปรับปรุงภูมิต้านทานของร่างกายได้ดีกว่าเดิม ช่วยบรรเทาอาการจากโรคภูมิแพ้และโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ ปรับสภาพสมดุลของฮอร์โมน ลดภาวะอาการซึมเศร้า ความเครียด ช่วยการเผาผลาญอาหารให้ดีขึ้น บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ลดการอักเสบ ทั้งยังช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและการทำงานของต่อมไร้ท่อ ช่วยเพิ่มการซึมผ่านเซลล์ให้ดีขึ้น ชะลอกระบวนการชรา ตลอดจนช่วยให้นอนหลับได้ดียิ่งขึ้น

หากสมการทางฟิสิกส์ในเรื่องดังกล่าวนี้ คือ พลังงานไฟฟ้าประจุลบ + ออกซิเจน = เพิ่มภูมิต้านทานร่างกายให้แข็งแรง แล้วนั้น ก็คงไม่ต่างจากสมการของผลิตภัณฑ์ที่ว่า..

Dpillow + นาโนซิงค์ ก็จะเท่ากับ การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นในทุกมิติ อย่างจริงแท้.

 อ้างอิง : http://www.compasscm.com/viewissue.php?id=427

สนับสนุนข้อมูล : Dpillow

Previous post

ของเก่าเล่าใหม่ ขายได้ไม่มีเบื่อ

์Nancy/SMEmestyle
Next post

Nancy เปิดตัวผ้าเปียกน้ำเช็ดตัวเด็ก

  • No Comment

    Leave a reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    12 − 11 =