PARTNER CONTENT

ซิงค์ ออกไซด์ นาโน ในครีมกันแดด

ซิงค์ ออกไซด์ (Zinc Oxide) มีลักษณะเป็นผงสีขาวที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย หนึ่งในนั้นคือการนำมาเป็นส่วนผสมเครื่องสำอาง เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกรองรังสียูวีหรือสีผสมเครื่องสำอาง บางครั้งก็ถูกใช้เพื่อเคลือบส่วนประกอบอื่นๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีหน้าตาหรือเนื้อสัมผัสที่น่าใช้มากขึ้น โดยทั่วไปแล้วซิงค์ ออกไซด์ถือว่าปลอดภัยเพราะว่าไม่สามารถผ่านเข้าสู่ร่างกายได้ แต่ว่าเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดได้มีการนำซิงค์ ออกไซด์ ที่มีขนาดเล็กระดับนาโนมาใช้ จนทำให้เกิดคำถามว่าซิงค์ ออกไซด์  อนุภาคนาโน ในครีมกันแดด (ความเข้มข้นไม่เกิน 25%) มีคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และความเป็นพิษ แตกต่างจากซิงค์ ออกไซด์รูปแบบเดิมที่เคยใช้กันมากน้อยแค่ไหน

อนุภาคนาโน” หรือ “ระดับนาโน “ คืออะไร?

อนุภาคนาโน (Nano Particle) คือวัตถุหรือส่วนประกอบที่มิติใดมิติหนึ่งมีขนาดระหว่าง 1 – 100 นาโนเมตร (1 นาโนเมตรเท่ากับหนึ่งในพันล้านเมตร) ด้วยความที่มีขนาดเท่ากับเซลล์ร่างกาย จึงทำให้เกิดคำถามมากมายว่า “อนุภาคนาโน” เหล่านี้จะส่งผลอะไรต่อร่างกายของเราหรือไม่  การประเมินค่าผลกระทบของวัตถุอนุภาคนาโนที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพมนุษย์นั้นยังอยู่ในระหว่างการค้นหา

แล้ว ซิงค์ ออกไซด์ ระดับนาโนในครีมกันแดดนั้นปลอดภัยเหมือนซิงค์ ออกไซด์ทั่วไปไหม?

ปัจจุบันได้มีการทดสอบโดยนำซิงค์ ออกไซด์ นาโนมาเคลือบวัตถุดิบเครื่องสำอางในปริมาณชั้นที่แตกต่างกันไป และจากการประเมินผลก็ถือว่าซิงค์ ออกไซด์ อนุภาคนาโนนั้นปลอดภัย ไม่ต่างอะไรจากรูปแบบเดิมที่เคยใช้กันอยู่

ข้อมูลจากการทดสอบแสดงให้เห็นว่าซิงค์ ออกไซด์ นาโน ไม่สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางผิวหนัง นอกจากนี้ ซิงค์ ไออน (Zinc Ion) ที่อาจถูกปล่อยออกมาจากซิงค์ ออกไซด์ นาโนนั้น ก็มีปริมาณน้อยมากและแทบจะไม่ซึมเข้าสู่ร่างกายของเราเลย  ซิงค์ ไอออนสามารถเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากได้ ถ้าหากว่าเรากลืนครีมกันแดดที่มีส่วนผสมของซิงค์ ออกไซด์ นาโนเข้าไปโดยอุบัติเหตุ แต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยนัก อย่างไรก็ตามยังไม่พบผลกระทบของซิงค์ ออกไซด์ นาโนที่มีต่อร่างกาย

Zinc sunsceen/SMEmestyle

จากการทดลองพบว่า เมื่อซิงค์ ออกไซด์ นาโนถูกหายใจเข้าไป จะทำให้เกิดการอักเสบของปอด การใช้ครีมกันแดดแบบสเปรย์ที่มีส่วนผสมของซิงค์ ออกไซด์ นาโน จึงถือว่าไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ แต่ในขณะที่บทความนี้ถูกเผยแพร่และจากข้อมูลของบริษัทเครื่องสำอางต่างๆ ในตอนนี้ ยังไม่มีครีมกันแดดแบบสปรย์ที่มีส่วนผสมของซิงค์ ออกไซด์ นาโนวางจำหน่ายในสหภาพยุโรป

ขอบเขตความเห็นและการวิจัยเพิ่มเติม

ความคิดเห็นเหล่านี้ใช้ได้กับซิงค์ออกไซด์ที่เราได้ทดสอบกับสารที่มีคุณสมบัติด้านปริมาณ ความบริสุทธิ์ การเคลือบ และการละลายที่เหมือนกันเท่านั้น ในอนาคตอาจมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบเต็มรูปแบบของซิงค์ ออกไซด์อนุภาคนาโนที่มีต่อสุขภาพได้ เนื่องจากวิธีการประเมินคุณสมบัติของสารนาโนในปัจจุบันนั้นยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา

*หมายเหตุ * ข้อเท็จจริงในบทความนี้นำมาจากบทความคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์ “Zinc oxide (nano form)” ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2012 โดยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์แห่งสหภาพยุโรปเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค (Independent European Scientific Committee on Consumer Safety)

แปล/เรียบเรียง : TWCwriting

สนับสนุนข้อมูล : Dpillow

ยาหมอมี/SMEmestyle
Previous post

120 ปี ‘หมอมี’ ตำรับยาตำราหลวง

Bunton/SMEmestyle
Next post

ที่นอนถ่านไม้ไผ่ “บันตัน” เกราะป้องกันโรคใหม่ใกล้ตัว EHS

  • No Comment

    Leave a reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    1 × 4 =