alibabagroup/SMEmestyle
24 Apr 2018

เจาะธุรกิจ ‘อาลีบาบา’ สยายปีกอีคอมเมิร์ซไทย

ทันทีที่ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและ “อาลีบาบา กรุ๊ป” มีผลอย่างเป็นทางการ MOU ทั้ง 4 ฉบับนี้ ถูกนำมาวิเคราะห์ถึงผลกระทบ ข้อดี-ข้อเสียรอบด้านจากหลายฝ่ายค่อนข้างมาก

0
22 Apr 2018

ประกวดไอเดีย “ร้านเนื้อย่างในฝัน”

บริษัท เคเอ็มจี รีเสิร์ซ จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดความคิดสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “ร้านเนื้อย่างในฝัน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านเยน พร้อมนำไอเดียผู้ชนะมาสรรค์สร้างเป็นร้านเนื้อย่างของจริง กติกาการประกวด ไม่จำกัดเพศ อายุ หรือสาขาอาชีพ และสัญชาติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานการประกวดแบบเดี่ยวหรือแบบทีมก็ได้ ผู้สมัครสามารถส่งผลงานแบบเดี่ยว และเป็นสมาชิกของทีมได้มากกว่า 1 ทีม ผู้สมัครแต่ละคนและแต่ละทีมสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน สามารถส่งผลงานเข้ามาได้ไม่จำกัดเทคนิคและรูปแบบ เช่น ภาพวาด, บทความ, มาสคอตดีไซน์, การตกแต่งร้าน, วิดีโอ ฯลฯ ขอแค่ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ในหัวข้อ “ร้านเนื้อย่างในฝัน”ออกมาได้อย่างดีเยี่ยม ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ไม่ได้ลอกเลียนมาจากผลงานอื่นและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลมีการลอกเลียนมาจากผลงานอื่น จะถือว่าการตัดสินนั้นเป็นโมฆะ เกณฑ์การตัดสินวัดจากไอเดียที่โดนใจคณะกรรมการเป็นหลัก รางวัลการประกวด รางวัลชนะเลิศมี 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 150,000 เยน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1มี 1 รางวัล

0
22 Apr 2018

ร่วมสร้างเครือข่าย Startup และ SME

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมฟรี! ขยายโอกาสพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม พบกับ Startup Solutions For SME ครอบคลุมด้านการบริหารจัดการ การตลาด การเงินและบัญชี การซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์ และการขนส่งและการจัดเก็บสินค้า ฯลฯ ตลอดจนกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ไอเดียนวัตกรรมทางธุรกิจจากวิทยากรวงการสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอี และค้นหาพันธมิตรเจรจาการค้า (Business Matching) และสร้างโอกาสจากนักลงทุน โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.00-16.00 น. ณ Multifuntion Hall ชั้น 10 อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ สอบถามเพิ่มเติม : กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 085 1555940, 082 7902127 หรือลงทะเบียนได้ที่  https://goo.gl/forms/mil5vEmjz14PB6Nf1

0
137 Degrees/SMEmestyle
22 Apr 2018

137 Degrees ดีต่อใจ ดีต่อสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนมนั้นมีมากมาย ไม่เฉพาะแค่นมวัวเท่านั้น แต่ยังมีผลผลิตจากสัตว์อื่นๆ ธัญพืชชนิดต่างๆ รวมถึงน้ำนมที่คั้นมาจากถั่วอัลมอนด์ วอลนัทและพิสตาชิโอ เหมือนกับผู้ผลิตรายนี้    

0
อาลีบาบา/SMEmestyle
21 Apr 2018

พี่เลี้ยงใหญ่ ‘อาลีบาบา’

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า อาลีบาบาได้ทำการศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบในระดับภูมิภาคและตัดสินใจที่จะลงทุนสร้างดิจิทัลฮับ (Smart Digital Hub) ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซี เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในนโยบายประเทศไทย 4.0 และอนาคตที่สดใสของเศรษฐกิจไทย โดยดิจิทัลฮับที่จะสร้างขึ้นนี้ นับเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยง SMEs ไทยในทุกระดับ ทุกท้องถิ่น รวมถึงกลุ่ม OTOP และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ ให้สามารถเข้าถึงตลาดจีนและตลาดโลก ความร่วมมือกับอาลีบาบาที่เกิดขึ้นเป็นความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ SMEs และเกษตรกรของไทย ซึ่งจะขยายไปยังอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอื่นๆ ในขณะเดียวกันยังจะเป็นแรงเสริมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยด้วย ด้าน แจ็ค หม่า ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งกลุ่มอาลีบาบา กล่าวว่า จีนกำลังก้าวขึ้นสู่การเป็นตลาดผู้บริโภคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ด้วยการขยายตัวของกำลังซื้อของคนชั้นกลางที่มีจำนวนมากกว่า 300 ล้านคนในปัจจุบัน ประกอบกับนโยบายเปิดการค้าเสรีของจีน คงไม่มีเวลาที่ดีกว่านี้อีกแล้ว ที่ประเทศต่าง ๆ จะใช้โอกาสนี้ในการส่งสินค้าไปยังตลาดจีน ที่สำคัญคือผลิตผลทางการเกษตรของไทย ไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิ ทุเรียน หรือผลไม้ต่าง ๆ ล้วนเป็นสินค้าที่ชาวจีนชื่นชอบ “ด้วยจุดแข็งในเรื่องผู้คนและวัฒนธรรมของไทย ประกอบกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ทำให้เรามั่นใจในอนาคตและศักยภาพการเติบโตของไทย

0
อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ/SMEmestyle
21 Apr 2018

ทำเอกสารรับ-จ่ายตามพ.ร.บ.แรงงานฯ

อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กำหนดให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป จัดทำเอกสารการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ วันและเวลาทำงาน ผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย อัตราและจำนวนค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดที่ลูกจ้างแต่ละคนได้รับ และเมื่อมีการจ่ายเงินแล้วนายจ้างต้องให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อในเอกสารไว้เป็นหลักฐานด้วย กรณีที่นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้าง โดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่น ให้ถือว่าหลักฐานการโอนเงินเป็นเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินดังกล่าว สำหรับนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตามกฎหมายโดยมีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของนายจ้างที่มีลูกจ้างน้อยกว่า 10 คน สามารถนำแนวปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวมาใช้ เพื่อป้องกันปัญหาการโต้แย้งสิทธิในเรื่องของการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดได้ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ถึง 10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 1506

0
expedia
21 Apr 2018

Expedia เอ็กซเรย์ท่องเที่ยวไทย 

เอ็กซ์พีเดีย กรุ๊ป บริษัทท่องเที่ยวออนไลน์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่รวมถึง Expedia.com(R), AirAsiaGo, Hotels.com(R) และบริษัทชั้นนำด้านการท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง เผยข้อมูลจากปี 2560 ที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มล่าสุดของความต้องการด้านโรงแรม และข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สะท้อนอย่างไรต่อแคมเปญล่าสุดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) “การเปิดประเทศ ไทยในมุมมองใหม่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้เข้ามาสัมผัสความเป็นไทย” แคมเปญ ‘อะเมซิ่ง ไทยแลนด์’ ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2560 ซึ่งเป็นแคมเปญใหม่ของททท. ทำให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่นำเสนอศิลปะและวัฒนธรรม ชายหาดและธรรมชาติ ศิลปะการทำอาหารที่โดดเด่นไม่แพ้ใคร พิมพ์ปวีณ์ นพกิจกำจร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของเอ็กซ์พีเดีย กรุ๊ป กล่าวว่า: โรงแรมพาร์ทเนอร์สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากแคมเปญใหม่นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการปรับคุณสมบัติของตนเองให้สอดคล้องกับธีมอย่างน้อยหนึ่งรูปแบบ เมื่อเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องและควบคู่ไปกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม เช่น ข้อเสนอแพคเกจของเอ็กซ์พีเดีย กรุ๊ป โรงแรมพาร์ทเนอร์จะสามารถกำหนดเป้าหมายตลาดใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและค้นหานักท่องเที่ยวที่อาจสนใจโรงแรมของตนได้มากขึ้นเนื่องจากตรงกับสิ่งที่พวกเขากำลังมองหาและสิ่งที่โรงแรมจะสามารถให้ได้” แนวโน้มที่เกิดขึ้นซึ่งรวบรวมจากการเข้าชมกว่า 675 ล้านครั้งต่อเดือนผ่านเอ็กซ์พีเดีย กรุ๊ป จากทั่วทุกมุมโลก แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ ดังนี้ – ศิลปะและวัฒนธรรม : เชียงรายและสุโขทัยมีอัตราการเติบโตที่ดีกว่าร้อยละ 50 ต่อปีของนักท่องเที่ยวขาเข้า จังหวัดเชียงราย

0
คู่รักติดออนไลน์
21 Apr 2018

ข้อดี – ข้อเสีย ชีวิตติดออนไลน์

ในโลกดิจิทัลปัจจุบัน คู่รักใช้ดีไวซ์ในการติดต่อสานสัมพันธ์รักเป็นเรื่องปกติ อย่างไรก็ดี จากการค้นคว้าล่าสุดของแคสเปอร์สกี้ แลป เรื่อง A Digital Kingdom for Two: Securing a Shared Online World พบว่า การพึ่งพาดีไวซ์ไม่ได้มีแต่ข้อดีเท่านั้น หากยังมีข้อเสียอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น คู่รักจำนวน 55% ทะเลาะกันเรื่องการใช้งานดีไวซ์มากเกินไป แสดงให้เห็นว่า นอกจากดีไวซ์จะช่วยให้คู่รักใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้ว ยังมีส่วนผลักไสให้ความสัมพันธ์สั่นคลอนได้อีกด้วย การค้นคว้าระบุว่า ผู้ใช้จำนวน 8 ใน 10 คนมักติดต่อสื่อสารกับคู่รักออนไลน์อยู่เสมอเมื่อต้องอยู่ห่างกัน ผู้ใช้จำนวน 62% เห็นด้วยว่าการสื่อสารผ่านดีไวซ์และอินเทอร์เน็ตช่วยให้รู้สึกใกล้ชิดกับคู่รักมากขึ้น โดยเฉพาะคู่รักที่ไม่ได้อาศัยอยู่ร่วมกัน (75%) คู่รักยุคดิจิทัลยังเชื่อมความสัมพันธ์ด้วยการใช้ดีไวซ์ร่วมกัน ผู้ใช้จำนวน 53% ระบุว่าความสัมพันธ์ดีขึ้นตั้งแต่มีกิจกรรมออนไลน์ร่วมกัน เช่น ใช้แอคเค้าท์ร่วมกัน เป็นต้น แต่การค้นคว้าพบว่า การใช้งานดีไวซ์สามารถทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งได้ ซึ่งเกิดจากการใช้งานมากไป หรือเกิดเหตุร้ายเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์ ยกตัวอย่างเช่น คู่รัก

0
ASEAN Coffee Festival/SMEmestyle
21 Apr 2018

จุดพลุ ASEAN Coffee Festival

ดร. วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงยุทธศาสตร์กาแฟในช่วงระยะ 5 ปี ช่วงปี 2559-2563 ว่า ทางกระทรวงฯ มีเป้าหมายต้องการให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำในด้านการผลิตและการค้ากาแฟคุณภาพของภูมิภาคอาเซียน โดยจะมีการผลักดันให้กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของไทยที่สร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรและผู้ดำเนินธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมกาแฟของไทย เนื่องจากแนวโน้มราคาผลผลิตเมล็ดกาแฟคุณภาพในตลาดโลกมีแนวโน้มที่สูงขึ้น รวมถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมกาแฟไทยที่มีมูลค่าสูงแตะ 30,000 ล้านบาท ขณะที่ผลผลิตเมล็ดกาแฟของไทยยังไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ สาเหตุจากพื้นที่เพาะปลูกที่ลดลงเหลือ 259,867 ไร่ ทำให้ผลผลิตกาแฟลดลงไปด้วยโดยเหลือเพียง 23,273 ตัน แต่ยังสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรปีผู้ปลูกถึงปีละอย่างน้อย 200 ล้านบาท ซึ่งธุรกิจกาแฟของไทยมีมูลค่าในการส่งออกประมาณ 3,900 ล้านบาท ในปี 2560 แต่มีมูลค่าการนำเข้าถึงประมาณ 8,044 ล้านบาท เนื่องจากความต้องการบริโภคและใช้ในอุตสาหกรรมอยู่ที่ 90,000 ตัน และ คาดว่าในปี 2561 ความต้องการจะเพิ่มขึ้นแตะระดับ 1 แสนตัน ด้วยเหตุนี้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ องค์กรที่เกี่ยวข้อง จึงมีการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาการผลิตกาแฟในทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้เป็นไปอย่างมีระบบ ด้วย

0
จอร์เจียส/SMEmestyle
21 Apr 2018

เวชสำอางสำหรับผิวแพ้ง่าย

ณัชชามนต์ ชูแก้ว ประธานกรรมการ บริษัท จอร์เจียส ไทยแลนด์ จำกัด กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์จอร์เจียสเกิดจากที่ตัวเองมีปัญหาผิวแพ้ง่าย มีสิวขึ้นตลอดและมีปัญหาหลุมสิวเยอะ เพราะเคยใช้ครีมหน้าขาว หน้าใสตามคำแนะนำจากคนรอบข้างมาก่อน เป็นเวลานานถึง 5-6 ปี ทำให้ผิวหน้าพัง โครงสร้างผิวไม่สมบูรณ์ พอเลิกใช้ครีมดังกล่าว ก็ทำให้เป็นผดผื่นแดงจนมีปัญหาฝ้าเลือดตรงบริเวณแก้ม เกิดปัญหาลุกลามเป็นเวลานานจึงต้องเข้าคลีนิกรักษา เสียเงินไปกับค่ารักษาจำนวนมาก รู้สึกเครียดและไม่มีความมั่นใจทุกครั้งที่ออกจากบ้าน จนได้มีโอกาสรู้จักกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังท่านหนึ่งที่ได้ให้คำปรึกษาที่ดีเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพผิว หลังจากได้พูดคุยกับคุณหมอในระยะหนึ่งจึงตัดสินใจร่วมกันก่อตั้งผลิตภัณฑ์จอร์เจียส เพื่อเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับคนที่มีผิวแพ้ง่าย เป็นสิว ฝ้า กระ จุดด่างดำบนใบหน้า และ รอยแผลเป็น แบบเดียวกันกับเราตอบโจทย์ทุกปัญหาสภาพผิวที่ดีขึ้น ในราคาที่ทุกคนสามารถเอื้อมถึงกับการรักษาที่ตรงจุดจนคนที่รู้จักเริ่มทักถึงผิวพรรณที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ โดยส่วนผสมผ่านการคิดค้นจากผู้เชี่ยวชาญและพัฒนาสารสกัดที่มีอยู่ในธรรมชาติ รังสรรค์เป็นครีมบำรุงผิว โดยมีส่วนผสมอย่าง ใบบัวบก (Centella Extract) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างคลอลาเจน, ชะเอมเทศ (Licorice Extract) ช่วยลดความมันบนใบหน้า, แอปเปิ้ลเขียว (Apple Extract) ช่วยทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้น, นมโปรตีน ช่วยให้ผิวเรียบเนียนคงความอ่อนเยาว์,

0