News

โรดโชว์สินค้าเกษตรอินทรีย์

นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้า อินทรีย์ให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยออกสู่ตลาด โดยกรมการค้าภายใน ได้มีการส่งเสริมตลาดสินค้า อินทรีย์ ดังนี้ หมู่บ้านอินทรีย์ (Organic Village) ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์(Organic Farm Outlet) และภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ กรมการค้าภายใน ได้จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ระดับภูมิภาค ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ และเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าให้กับประชาชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อันเป็นการกระตุ้นการสร้าง เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รู้จักสินค้าอินทรีย์ และกระตุ้น การบริโภคสินค้าอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น

งานแสดงและจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ระดับภูมิภาค มีการจัดงานขึ้นรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยเริ่ม ครั้งแรกในวันที่ 26 – 29 เมษายน 2561 ณ ศูนย์การค้า เดอะพาซิโอ มอลล์ ซึ่งภายในงานมีเกษตรกร ผู้ประกอบการ นำสินค้าและผลิตภัณฑ์อินทรีย์มาแสดง มาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคอย่างหลากหลาย อาทิเช่น  ข้าวอินทรีย์ น้ำมะพร้าว สมุนไพร ผลิตภัณฑ์อินทรีย์แปรรูปต่างๆ พร้อมชมการแสดงจาก ศิลปินมากมาย และครั้งต่อไปวันที่ 17-20 พฤษภาคม ณ เซ็นทรัลขอนแก่น , เดือนมิถุนายน ณ สยามดิสคัพเวอร์รี่ , เดือนกรกฎาคม ณ ชลบุรี และเดือนสิงหาคม ณ มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน

 

Previous post

ชามไก่แห่งเขลางค์นคร

Next post

 อสมท.จัดประกวด MCOT INNO 2018

  • No Comment

    Leave a reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    twelve + three =