News

แม่ทัพใหม่หอการค้าเมืองชลฯ

ธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงตราไก่แจ้ และ บริษัท ทีอาร์ ไทยฟู้ดส์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจคัดเลือกจากคณะกรรมการสมาชิกหอการค้า และ YEC จังหวัดชลบุรี ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรีคนใหม่ ในวาระรอบปี พ.ศ. 2562 – 2563

ภารกิจในระยะเวลาสองปีที่ดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรีคนใหม่ มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะทำงานอย่างสุดความสามารถที่จะสร้างชื่อเสียงเกียรติยศให้กับหอการค้าจังหวัดชลบุรี ผลักดันและพัฒนาทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงช่วยผลักดันผู้ประกอบการให้ก้าวทันกับโลกดิจิตอลที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ให้จังหวัดเจริญเติบโตทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันไป ซึ่งจะส่งผลดีกับชาวจังหวัดชลบุรีและลูกหลานในอนาคตอย่างยั่งยืน

Previous post

บำรุงผิว-ต้าน UV '137 ดีกรี' ช่วยได้

Next post

7 สินค้า เซเว่น อินโนเวชั่นฯ ปี 19

  • No Comment

    Leave a reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    19 − six =