Highlight

‘เมจิก สกิน’ เอฟเฟกต์ ใครบ้าง? รับผลข้างเคียง

ยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังหลายฝ่าย กรณีกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลวงโลก “เมจิก สกิน” และ Lyn โดยเฉพาะยี่ห้อหลัง ถึงขั้นทำเอาผู้บริโภคเสียชีวิตไปแล้วหลายราย เหตุของการขาดจิตสำนึก ไร้ความรับผิดชอบต่อสังคม ของผู้ประกอบการกำมะลอทั้งสองรายนี้ มีภาคส่วนใดบ้างได้รับผลข้างเคียง? เรามาไล่เรียงกันดู

อย. – สคบ.’ ตกเป็นจำเลยสังคม

อย./SMEmestyle

เครดิตภาพ : อย.

ด้วยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร ยา วัตถุอันตราย เครื่องสำอาง และเครื่องมือแพทย์ ตลอดจนต้องส่งเสริม พัฒนา กำกับและตรวจสอบ ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค ปฏิเสธไม่ได้ว่างานนี้ อย. เป็นหน่วยงานรัฐที่รับไปเต็มๆ ที่ปล่อยให้ บริษัท เมจิก สกิน จำกัด ใช้เครื่องหมาย อย.ปลอม นำหมายเลข อย.น้ำปลายี่ห้อหนึ่ง มาติดประทับไว้หน้าตาเฉย แหกตาผู้คนไปทั่วบ้านทั่วเมือง กระทั่งถูกเปิดโปงและนำมาซึ่งการจับกุมในที่สุด

ไม่ต่างจากอำนาจหน้าที่ของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) แม้ตามตัวบทกฎหมาย สคบ. จะมีอำนาจในทางปกครอง ควบคุม ดูแล ทั้งการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านโฆษณา ด้านฉลาก ด้านสัญญา โดยเฉพาะธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ซึ่งกรณีของ เมจิก สกิน นั้น ถือว่าเข้าข่ายใช้แผนธุรกิจขายตรงอย่างชัดเจน มีแผนการตลาด แม่ทีม ลูกทีม และการจ่ายผลตอบแทน แต่กลับรอดหูรอดตา สคบ. ไปแบบไม่น่าเชื่อ

อย่างไรก็ตาม ทั้งอย.และสคบ. ล้วนมีปัญหาสะสมเดียวกัน คือ บุคลากรไม่เพียงพอ งบประมาณมีจำกัด ส่งผลให้งานในความรับผิดชอบทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร สะท้อนจากการให้ อย.ไปแล้วกว่าแสนหมายเลข แต่ทำการสุ่มตรวจตามเกณฑ์มาตรฐานได้ไม่ถึง 300 หมายเลขเท่านั้น!

ส่วนแผนการดำเนินงานของทุกกระทรวง ทบวง กรม ในเรื่องออนไลน์ ทั้งการขออนุญาต จดทะเบียน หรือรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย ให้กับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปนั้น ต้องให้เครดิตกับหลายหน่วยงาน เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร หรือแม้แต่ อย. และสคบ. ในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน

ผู้บริโภค’ ตื่นตัวตรวจสอบสินค้า

ฮาลาล/SMEmestyle

เครดิตภาพ : acfs

ปกติพฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วไป ในการเลือกซื้อสินค้าอะไรก็ตาม ส่วนใหญ่ก็จะดูเพียงวันผลิต วันหมดอายุ อาจจะละเอียดมากกว่านี้อีกหน่อย หากเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องสำอาง เสริมอาหาร บำรุงร่างกายต่างๆ วัตถุดิบที่ใช้ ส่วนผสมเป็นยังไง มีอย.หรือไม่ เท่านั้น คงมีน้อยคนนักที่จะเข้าไปตรวจสอบถึงหมายเลข อย. ที่นำมาติดไว้นั้น เป็นของแท้หรือของเทียม

ต่อเมื่อเกิด 2 คดีฉาวดังว่า ก็ทำเอาผู้บริโภคตื่นตัวตรวจสอบหมายเลข อย. ของแต่ละผลิตภัณฑ์กันเป็นเรื่องเป็นราว โดยวิธีการนั้นก็ไม่ยาก พิมพ์ข้อความ “ระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์” เข้าไป เว็บไซต์ของอย. ก็จะให้ระบุหมายเลข หรือชื่อสินค้า ที่ต้องการทราบ เพียงเท่านี้ก็ทำให้รู้ข้อมูล บริษัทผู้ผลิต สถานะการรับรองยังคงอยู่หรือหมดอายุ ได้อย่างชัดเจน

เช่นเดียวกับ การรีเช็คเครื่องหมายฮาลาล ที่ผลิตภัณฑ์ Lyn ทึกทักนำมาติดประทับไว้ ทั้งที่ในทางปฏิบัติการขอรับรองเครื่องหมายนี้จาก สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ค่อนข้างมีกฎ กติกา ตามหลักศาสนาไว้เข้มงวดทีเดียว ส่วนวิธีการตรวจเช็คก็ไม่ต่างกัน พิมพ์ข้อความ “ตรวจสอบสถานภาพบริษัทและสินค้าฮาลาล” หน้าเว็บไซต์ก็จะให้ใส่รหัสฮาลาลของบริษัท หรือรหัสสินค้า กอท.ฮ.ล. ระบบก็จะประมวลผลออกมาให้ทราบ

ธุรกิจของคนตัวเล็กปาดเหงื่อ

เครื่องสำอาง/SMEmestyle

ผลพวงจากการผลิตและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเมจิก สกิน และ Lyn ในลักษณะคิดสูตรเอง ปรุงเอง ผสมเอง แบบบ้านๆ แต่อาศัยการตลาด โซเชียลมีเดีย และศิลปินดารา มาเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า น่าจะกระทบชิ่งไปยังผู้ประกอบหน้าใหม่จำนวนไม่น้อย ซึ่งก็ดำเนินการในรูปแบบใกล้เคียงกัน

จะว่าไปการประกอบธุรกิจของคนเบี้ยน้อยหอยน้อยแบบนี้ ก็ไม่ได้ผิดกติกาแต่อย่างใด เพราะผู้ประกอบการรายย่อย รัฐวิสาหกิจชุมชน หรือผู้ผลิตสินค้าโอทอป แทบทั้งหมด ก็ล้วนมีจุดเริ่มต้นไม่ต่างกัน เพียงแต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีจิตสำนึกและรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม

สูตร วัตถุดิบ ส่วนผสมทางธรรมชาติหรือเคมี ต้องไม่เป็นอันตรายต่อผู้กินผู้ใช้ การจ้างเอาส์ซอร์สโรงงานผลิต โรงงานนั้นก็ต้องมีมาตรฐานการผลิตระดับหนึ่ง การยื่นเรื่องขออนุญาต มาตรฐานต่างๆ หากยังไม่ผ่านการรับรองจากทางการ ก็จะไม่นำมาอวดอ้างสรรพคุณจนเกินจริง ฯลฯ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความรับผิดชอบขั้นพื้นฐาน ที่ผู้ประกอบการตระหนักและให้ความสำคัญสูงสุดอยู่แล้ว ไม่เช่นนั้นก็คงไม่สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายใหญ่หรือแบรนด์เนมได้

ยิ่งผลิตภัณฑ์ในเครือเมจิก สกิน นับ 100 รายการ และ Lyn สร้างความมัวหมองให้เกิดแก่ภาพรวมเช่นนี้แล้ว แน่นอนว่ากลุ่มผู้ผลิตรายเล็กรายน้อย โดยเฉพาะที่เน้นผลิตสินค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์ คงถูกผู้บริโภคตั้งคำถามตัวโตๆ ถึงมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัย ไม่มากก็น้อยเช่นกัน

 ‘อินฟลูเอนเซอร์’ ต้องรีเช็คข้อมูล

อินฟลูเอนเซอร์/SMEmestyle

ถือเป็นกรณีศึกษาให้กับบรรดาบุคคลผู้มีชื่อเสียง ครอบคลุม เซเรบ ศิลปิน ดารา นักรีวิวเวอร์ หรือที่เรียกกันว่า “อินฟลูเอนเซอร์” (Influencer) ได้เป็นอย่างดีทีเดียว กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้

นั่นเพราะกลุ่มบุคคลเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลทางความคิดและการตัดสินใจของผู้บริโภคสูง จำเป็นต้องรีเช็คข้อมูลมากกว่าผู้บริโภคทั่วไป เนื่องจากมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการแนะนำ บอกต่อ เชิญชวน ไปจนถึงโน้มน้าวให้ผู้คนมาเลือกกินเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ผ่านโซเชียลมีเดีย เฟสบุ๊ค ไลน์ อินตราแกรม ทวิสเตอร์ หรือยูทูป ซึ่งมียอดผู้ติดตามหลายหมื่น หลายแสน ไปจนถึงหลักล้านคน

จะได้ผลิตภัณฑ์มาใช้ฟรีกี่มากน้อย หรือรับผลตอบแทนจะกี่หลักก็ตาม เมื่อทดลองกินทดลองใช้ดูแล้ว หากสรรพคุณไม่ตรงตามคำโฆษณาที่อวดอ้าง หน้ากระจ่างใส ไร้ริ้วรอย ไร้รอยมลทิน ยังไงก็ตาม ก็ไม่ควรสร้างกระแส ปั้นคำลวงออกไป พิจารณารับงานกับผู้ประกอบการที่ผลิตแต่สินค้าดี มีมาตรฐาน จะดีกว่า ซึ่งก็ยังมีอีกเป็นจำนวนมาก

ฉุดภาพลักษณ์สินค้าไทย

เครดิตภาพ :Springnews

ภาพการทลายแหล่งผลิตและจำหน่าย วัตถุดิบ ส่วนผสม ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เสริมอาหารที่ ตลาดใหม่ดอนเมือง แหล่งค้าส่งขนาดใหญ่ นับแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2561 เรื่อยมา ของเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 300 นาย ปรากฏว่าพบสินค้าเข้าข่ายผิดกฎหมายหลายร้อยรายการ ผู้ค้าติดร่างแหกันเป็นระนาว ไม่เพียงแต่สร้างความเสื่อมเสียให้กับวงการนี้เท่านั้น แต่ยังฉุดภาพลักษณ์การผลิตสินค้าของประเทศอีกทางหนึ่ง

แต่ไหนแต่ไรสินค้าไทยแทบทุกประเภทได้การยอมรับในตลาดอินโดจีน สปป.ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม มานานหลายสิบปี แต่หลังจากนี้ก็ไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เสริมอาหาร ของกลุ่มผู้ผลิตเอสเอ็มอี ที่ส่งออกไปขายตลาดเพื่อนบ้าน จะถูกบั่นทอนความน่าเชื่อถือ มาตรฐานความปลอดภัย มากน้อยเพียงใด แต่มีความเป็นไปได้ว่าก็คงจะถูกตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นแน่นอน

งานนี้อาจไม่ถึงขั้น ปลาเน่าตัวเดียว เหม็นทั้งข้อง ไปเสียทีเดียว แต่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งบทเรียนให้หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักและมีความรับผิดชอบร่วมกัน…

Magic Skin มายาภาพ ลวงตาได้ดีแท้!

TWC/SMEmestyle

เรื่อง/ภาพ : TWC                                        ผู้ยึดงานเขียนข่าว เขียนบทความ และเขียนหนังสือเป็นอาชีพ เพราะค้าขายไม่สันทัด ไม่จัดเจนทำธุรกิจ มีเพียงทักษะด้านนี้ ที่ทำได้ดีสุดแล้ว              https://line.me/R/ti/p/%40twcwriting

 

ติดมันส์/SMEmestyle
Previous post

ฉันจะ (ไม่) ผอม! เนื้อย่างเนยหอมๆ ที่ร้าน 'ติดมันส์' สาย 2

Next post

‘รถยนต์ไร้คนขับ’ นำร่องบริการที่เท็กซัส

  • No Comment

    Leave a reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    4 × three =