Highlight

จุดพลุมหกรรม’ยำใหญ่ใส่สุขภาพ’เพื่อผู้สูงวัย

จากรายงานของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในปีที่ผ่านมา ระบุว่า ประเทศไทยเข้าสู่การเป็น สังคมสูงวัย (Aged society) มาตั้งแต่ปี 2548 แล้ว กล่าวคือ มีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป สูงถึงร้อยละ 10 ทั้งยังคาดการณ์ว่าในปี 2564 ไทยจะมีจำนวนประชากรราว 70 ล้านคน และจะเข้าสู่ สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Complete aged society) เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป  มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20 หรือมากกว่า 14 ล้านคน

สถานการณ์สังคมผู้สูงวัยไทย

ข้อมูลดังกล่าวชี้ชัดว่า สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่ สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ในอีกไม่กี่ปีนี้แล้ว ผลักดันให้หลายภาคส่วนตื่นตัวและเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ในอนาคตอันใกล้  สะท้อนจากแนวนโยบายภาครัฐกับความพยายามยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มนี้ในหลากหลายมิติ เช่น การเพิ่มเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ จัดอบรมเสริมทักษะใหม่ๆ โดยเฉพาะด้านไอที เพื่อให้รู้เท่าทันกับยุคดิจิตอล สนับสนุนให้ภาคเอกชนเปิดรับแรงงานกลุ่มผู้สูงวัย ตลอดจนการจัดสร้างที่พักอาศัย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ฯลฯ

เช่นเดียวกับ องค์กรภาคเอกชนหลายแห่งก็ดูจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อยู่ไม่น้อย ดังจะเห็นได้จาก การขยายอายุการทำงาน และการเปิดรับตำแหน่งงานสำหรับคนกลุ่มนี้ การสร้างชุมชน ที่พักอาศัย จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง จัดโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยว ที่เหมาะสมกับช่วงวัย รวมไปถึง การจัด “มหกรรมยำใหญ่ใส่สุขภาพ” ที่ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อมอบทั้งความรู้ ความบันเทิง และที่สำคัญ คือ ความสุข ให้กับผู้สูงวัยเป็นการเฉพาะ

ใช้ธรรมชาติบำบัด ห่างไกล NCD

Cr.-wellnesscity

นพ.บุญชัย อิศราพิศิษฐ์ ผู้ก่อตั้ง ศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์ ให้ข้อมูลว่า การจัด มหกรรมยำใหญ่ใส่สุขภาพ ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิเวลเนสแคร์เพื่อผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยไตเสื่อม มูลนิธิซีเอสอาร์รวมใจให้สังคม และภาคเอกชนอื่นๆอีกหลายราย เช่น FWD, S curmin และผลิตภัณฑ์เครื่องนอน Dpillow Zinc Oxide ป้องกันแบคทีเรียได้อย่างถาวร ช่วยให้นอนหลับลึก หลับสบาย เป็นต้น

โดยเฉพาะแม่งานหลัก มูลนิธิเวลเนสฯ นั้น มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง คือ เพื่อให้คนไทยได้รับรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ  ในรูปแบบของการเปลี่ยนอาหารให้เป็นยา ใช้ธรรมชาติบำบัด ในกลุ่มโรค NCD โรคเบาหวาน ไขมัน ความดัน ภาวะไตเสื่อม รวมถึงภาวะมะเร็ง ซึ่งเป็นภัยคุกคามชีวิตของคนไทยมายาวนาน ดังจะเห็นได้จากกลุ่มโรค NCD เป็นสาเหตุทำให้คนไทยเสียชีวิตมากถึง 73% เป้าประสงค์อีกประการ ก็เพื่อให้โรคกลุ่มนี้ลดลงจากสังคมไทยอย่างมีนัยสำคัญ

“ตลอดระยะเวลายาวนานที่ผมประกอบอาชีพแพทย์  ยังไม่มีปีใดที่สถิติโรคเหล่านี้ลดลง ผมมีโอกาสได้เป็นทั้งแพทย์  จบแพทย์ที่ศิริราช และมีโอกาสเคยเป็นผู้ป่วยด้วย คำว่าโอกาสมักจะใช้พูดกับเรื่องดีๆ แต่สำหรับผมถือว่าเป็นโอกาสที่ดี ถ้าผมไม่ได้เจ็บป่วยด้วยโรคกลุ่มนี้ ผมก็จะไม่มีความรู้ว่า เวลาเราป่วยเอง เราจะรู้สึกยังไง เพราะรู้แต่ว่าคนไข้ป่วย เราก็ให้ยา แต่พอผมป่วย ผมมีความรู้สึกว่า มันมีทุกข์ และทุกข์นี้จะต้องเป็นทุกข์ตลอดชีวิตด้วย ไม่มีทางหาย จะต้องกินยาไปตลอด”

นพ.บุญชัย ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงกับการเจ็บไข้ได้ป่วย ด้วยสารพัดโรคร้ายที่รุมเร้าอีกว่า

“ผมให้โอกาสกับตัวเอง คือ ใช้วิธีการดูแลตัวเอง ไม่ได้ใช้ยา แล้วโรคต่างๆที่ผมเป็น ทั้งโรคเบาหวานรุนแรง ความดันสูงรุนแรง ไขมันแทรกต่ำ ตับอักเสบ เลือดข้น น้ำหนักตัวเกินมากมาย ผมใช้เวลาอยู่ 4 เดือน ก็สามารถบำบัดโรคเหล่านี้ออกจากชีวิตได้ ทำให้ 9 ปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผมไม่ต้องใช้ยาใดๆเลย ทำให้ผมมีสุขภาพดีอย่างแท้จริง ไม่ใช่การสุขภาพดีแบบการปะผุ ทานยาเพื่อระงับอาการของโรค”

รู้เท่าทัน + อารมณ์เบิกบาน = สุขภาพดี

Cr.-wellnesscity

คุณหมอนักธรรมชาติบำบัดคนเดิม กล่าวต่อว่า แม้จะพิชิตโรคข้างต้นได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้ว แต่ประสบการณ์ที่พบเจอและการเยียวยารักษาด้วยตัวเองต่างๆเหล่านี้ ล้วนมีประโยชน์กับสังคมไทย  สมควรแก่การเผยแพร่บอกต่อเป็นวิทยาทาน เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้สังคมผู้สูงวัยไทยมีคุณภาพอย่างแท้จริง

“ผมขอเชิญชวนผู้ที่ 1. อยากมีสุขภาพดี 2. อยากมีความสุข และ 3. อยากทำบุญร่วมกัน มาเข้าร่วมงาน ยำใหญ่ใส่สุขภาพ เพราะงานนี้เป็นงานบุญ เงินของท่านที่ซื้อบัตรมาร่วมงาน ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะตัวท่านเองเท่านั้น  แต่จะมีประโยชน์กับสังคมไทยทั้งสังคม เพื่อให้สังคมไทยได้ตื่นตัว รับรู้การดูแลสุขภาพในรูปแบบใหม่”

สำหรับรูปแบบการจัดงานฯ จะประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่องสุขภาพบำบัด จาก นพ.บุญชัย อิศราพิศิษฐ์ ที่จะมาไขเคล็ดลับถึงการกินอยู่อย่างไร เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง อายุยืนยาว ในหัวข้อเรื่อง “ใช้ชีวิตเหนือธรรมชาติ 100 ปี ไม่มีป่วย” พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา คุณหมอนักพูดชื่อดัง จะมาแปรเปลี่ยนความเครียดของสังคมไทยให้เป็นอารมณ์ขัน กับหัวข้อ “ทำอย่างไร กายใจ จึงอยู่เกินร้อย” และ ดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม นักจิตบำบัดและนักจิตวิทยาระดับประเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการหัวเราะบำบัด จะมาบอกกล่าวและสอนท่าหัวเราะอย่างถูกวิธีในหัวข้อ “สยามหัวเราะ-เพาะสุข (ภาพ)”

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีอีกหลายหลายกิจกรรมให้ความบันเทิง จากศิลปิน ดารา นักร้อง เช่น การทอล์กโชว์เรื่อง “ตลกยำใหญ่ใส่สุขภาพ” ของเป็ด เชิญยิ้ม โย่ง เชิญยิ้ม การแสดงของศิลปินอาวุโส สมบัติ เมทะนี พิสมัย วิไลศักดิ์ นักร้องขวัญใจมหาชน วินัย พันธุรักษ์ ดาวใจ ไพจิตร ชมพู ฟรุตตี้ อุเทน พรหมมินทร์ ฯลฯ รวมทั้งการจัดบูธสุขภาพ  Healthy & Happiness ของผู้ร่วมสนับสนุนบริเวณโดยรอบ

“เราให้สาระสำคัญกับสังคมเป็นอย่างยิ่ง ทำให้สังคมไทยเรามีความสุข มีชีวิตที่ดี ในงานจะมีวิทยากรให้ความรู้ เรื่องสุขภาพ ในงานช่วงเช้า ก็มีศิลปิน ดารา นำทีมโดย พี่แอ๊ด-สมบัติ  แน่นอนว่าเป้าหมายผู้ร่วมงาน ส่วนใหญ่ คือ ผู้สูงอายุ ส่วนช่วงเย็นก็จะมีศิลปินตลกมาให้ความบันเทิง เพราะผมมองว่าการที่สุขภาพดีต้องมีครบทั้ง 3 อย่าง สุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพสังคม” นพ.บุญชัย เน้นย้ำ

ทั้งนี้ มหกรรมยำใหญ่ใส่สุขภาพ จะจัดขึ้นในวันที่ 27 มกราคม 2562 ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สบทบทุนมูลนิธิเวลเนสแคร์เพื่อผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยไตเสื่อม และมูลนิธิซีเอสอาร์รวมใจให้สังคม

สามารถซื้อบัตรได้ที่ ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา หรือเบอร์ โทร. 035-249500 ศูนย์ธรรมชาติบำบัด เวลเนสแคร์ อ.บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

เรื่อง/ภาพ : TWCwriting/รับเขียนบทความคุณภาพ แปลภาษา โดยมืออาชีพ

www.twcwriting.com

QR code/twcwriting

Previous post

เมนูคลีนโดนใจ

Next post

‘มาสเตอร์พีซ’ ชูนวัตกรรมศัลยกรรม

  • No Comment

    Leave a reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    one × 2 =